Acerca de

Coido a terra que me da

alimentos que cociño para

correr polos campos e saltar entre penedos

Contacto

admin kabra @ tutamail.com

kabra no fediverso

cociñeira no fediverso